Back to Top

Uslovi rada

Uslovi rada – radni prostor i oprema

Školu čine stari objekat škole, novodograđeni obejekat sa fiskulturnom salom i aneksom uz fiskulturnu salu. Svi objekti su međusobno povezani tako da predstavljaju funkcionalnu cjelinu. Za realizaciju nastavnih i vannastavnih aktivnosti sa 486 učenika, škola ima 16 učionica/kabineta, fiskulturnu salu i biblioteku sa čitaonicom. U aneksu uz fiskulturnu salu, pored već izgrađene kotlovnice koja zagrijava cijelu školu, planirane su prostorije za eksterne korisnike.

Učionice/kabineti su opremljeni novim namještajem prilagođenim za različite uzraste i potrebe predmeta. Osnovno nastavno sredstvo u 13 učionica/kabineta je multimedijalni projektor tako da je moguće osigurati potpuni audio-vizuelni efekat pri realizaciji nastavnih sadržaja. Koristi se 45 računara, a pristup internetu omogućen je u svim prostorijama škole. Fiskulturna sala od 600m2 posjeduje najkvalitetniju opremu, a uz svlačionice i tuševe pruža kompletan konfor za sportske aktivnosti.