Back to Top

Zakonska legislativa

Sve aktivnosti u školi potpuno su reguliasane zakonskom legislativom za ovakvu vrstu rada.

Osnovni dokumenti legislative su:

Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH (.pdf)

Zaokon o osnovnom odgoju i obrazovanju (.pdf)

Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu (.pdf)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokmentacije i evidencije u osnovnoj školi (.pdf)

Kolektivni ugovor o radu (.pdf)

Pravilnik o kriterijima za iskazivanje prestanka potreba za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (.pdf)

Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika (.pdf)

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika (.pdf)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika (.pdf)

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo (.pdf)

Pravila škole (.pdf)

Kućni red škole (.pdf)
Svi navedeni dokumenti su obimni za ovakve prezentacije pa su dati u pdf formatu.