Back to Top

Zaposleni

Anisa Sivac, direktor

Evlijana Džepar, pedagog

Refija Burgić, bibliotekar

Fatima Makić, sekretar škole

Mirsada Elkaz-Kapidžić, psiholog

Irma Milić, samostalni referent za plan i analizu

Džemila Jaganjac, profesor razredne nastave

Nermin Blažević, profesor razredne nastave

Šefika Mirvić, profesor razredne nastave

Nermina Hajder, profesor razredne nastave

Elmira Mekić, profesor razredne nastave

Hedija Kešan, nastavnik razredne nastave

Sanela Bešlija, profesor razredne nastave

Sead Malkić, nastavnik razredne nastave

Ifet Uzunović, nastavnik razredne nastave

Halida Šejto, profesor razredne nastave

Senad Šoljić, nastavnik razredne nastave

Arnes Delić, asistent u nastavi (prof. TiZO)

Emina Zukić, profesor Bosanskog jezika i književnosti

Senka Avdukić,profesor Bosanskog jezika i književnosti

Enisa Alajmović, profesor Bosanskog jezika i književnosti (pripravnik)

Samira Šljivić, profesor Engleskog jezika

Senada Torlak, profesor Engleskog jezika

Alma Ajdinović, profesor Njemačkog jezika

Amina Duranović, Turski jezik

Mirzeta Tabak, profesor Matematike

Mihada Rustempašić- prof. matematike

Midhat Mujkanović, profesor Matematike i Informatike

Džemal Mujanović, nastavnik Fizike

Mahmutović Mersiha, profesor Hemije

Amir Saletović, profesor Tehničkog odgoja

Mirnesa Karić, tehnička kultura

Mevlida Topal, profesor Biologije

Kasim Brković, profesor Vjeronauke

Elvira Bašić, profesor Historije

Belma Spahić, profesor Historije

Dževad Džafić, profesor Geografije

Hajra Ćorović, profesor Geografije

Mirsad Cvrk, profesor Građ.obraz.demo.i ljudskih prava

Almer Begić, profesor Muzičke kulture

Erol Islamović, profesor Likovne kulture

Emir Garagić, profesor Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Almedina Hasović, servirka

Nedim Kapo – ložač

Mirsad Kapo, domar

Sabiha Malkić, higijeničarka

Enisa Lilić, higijeničarka

Vasva Čavčić, higijeničarka

Šemsa Grabovica, higijeničarka

 Nasira Bektić – higijeničarka

Ešef Hodžić, čuvar