Back to Top

Nastavničko vijeće

Nastavničko vijeće čine svi nastavnici i saradnici škole. Nastavničkim vijećem rukovodi direktor škole.Nastavničko vijeće obavlja slijedeće poslove:

 • utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada škole,
 • donosi odluke o organizaciji odgojno-obrazovnog rada,
 • prati ostvarivanje nastavnog plana i programa i preduzima mjere za njegovo izvršenje i o tome podnosi izvještaj školskom odboru,
 • razmatra realizaciju nastavnog plana i programa s posebnim osvrtom na postignuća učenika/učenica kao i na kontinuitet ocjenjivanja učenika/učenika,
 • utvrđuje prijedlog programa stručnog usavršavanja nastavnika/nastavnica i stručnih saradnika/saradnica, program rada stručnih organa i komisija i razmatra realizaciju istih,
 • realizira teme stručnog usavršavanja nastavnika/nastavnica i stručnih saradnika/saradnica
 • vrši izbor oblika nastave i saglasno tome vrši raspored učenika/učenica i podjelu predmeta za nastavnike/nastavnice, odnosno vrši raspored rada u radnoj sedmici,
 • vrši izbor razrednika/razrednica odnosno određuje rukovodioce odjeljenskih vijeća,
 • analizira uspjeh učenika/učenica i rada odjeljenskih vijeća,
 • analizirati rad nastavnika/nastavnica i stručnih saradnika/saradnica,
 • imenuje komisije za polaganje ispita,
 • razmatra izvještaj o polaganju ispita,
 • razmatra izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru,
 • odobrava naprednim učenicima škole završavanje dva razreda u toku jedne školske godine,
 • stara se o profesionalnom usmjeravanju učenika/učenica,
 • razmatra odgojno-disciplinske mjere i donosi odgovarajuće odluke,
 • preporučuje nabavku stručnih časopisa i druge stručne literature,
 • vrši druge poslove utvrđene Pravilima škole.

Plan sjednica Nastavničkog vijeća:

Datum

Redovna

sjednica

NV

Tematika
29.08.2016 1. Priprema za početak školske 2016/17. godine
  2. Godišnji program rada škole za školsku 016/17.godinu
   3. Interna klasifikacija i tema stručnog usavršavanja nastavnika
   4. Kraj I polugodišta
   5. Početak II polugodišta i tema stručnog usavršavanja nastavnika
   6. Interna klasifikacija i tema stručnog usavršavanja nastavnika
   7. Kraj nastavne godine za učenike I i VIII razreda
   8. Kraj nastavne godine
   9. Izvještaji o radu i prijedlozi za rad u narednoj školskoj godini, tema stručnog usavršavanja nastavnika, godišnji odmor
  10. Popravni ispiti i pripreme za rad u narednoj školskoj godini
   11. Kraj školske 2016/17. godine