Back to Top

Odjeljenska vijeća

Odjeljenskim vijećem rukovodi razrednik/razrednica.

Osim uobičajenih sadržaja, analize uspjeha u učenju i vladanju, odjeljenska vijeća će razmatrati i slijedeću problematiku:

  • strukturu učenika u odjeljenjima (socijalni status, porodične prilike, te specifičnosti pojedinih učenika)
  • udžbenike
  • uključenost učenika u dopunsku i dodatnu nastavu
  • slobodne aktivnosti i zainteresiranost učenika
  • saradnje sa roditeljima
  • redovnost pohađanja nastave
  • izricati i drugim organima predlagati odgojno-disciplinske mjere prema učenicima
  • analizirati rad nastavnika i stručnih saradnika i predlagati mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada u odjeljenju,
  • obavljati i druge poslove utvrđene Pravilima škole.

Svi programski zadaci su zajednički za sva odjeljenska vijeća. Svako vijeće će dopuniti svoj program onim sadržajima koji su od posebnog značaja za svako pojedino odjeljenje.

Rukovodioci odjeljenskih vijeća – razrednici