Back to Top

Stručni aktivi

 

Stručni aktivi nastavnika 

Stručni aktivi se bave planiranjem i programiranjem  obrazovno-odgojnog  rada, pripremanjem i realizacijom stručnog usavršavanja nastavnika, mjerama za unapređenje rada, izradom zadataka objektivnog tipa, praćenjem i analiziranjem korištenih objektivnih postupaka i instrumenata i mjerenjem dostignuća u vrednovanju znanja učenika, praćenjem inovacija, planiranjem nabavke nastavnih sredstava i pomagala u cilju osavremenjivanja nastave.

U  školi su formirani slijedeći aktivi : 

  Naziv aktiva Rukovodilac
1. Aktiv nastavnika razredne nastave  
2. Aktiv nastavnika jezičkog područja  
3. Aktiv nastavnika društvenog područja i Vjeronauke  
4. Aktiv nastavnika prirodno-matematičkog i tehničko informatičkog područja  
5. Aktiv nastavnika kulturno-sportskog područja  

 

Zajednička i obavezna područja rada za sve aktive su :

– Predlaganje podjele časova po odjeljenjima

– Planiranje nastavno-odgojnog programa

– Pripremanje za časove

– Planiranje i realizacija plana individualnog stručnog usavršavanja nastavnika

– Učešće u realizaciji plana unapređenja obrazovno odgojnog rada i analitičko-studijska istraživanja

– Utvrđivanje prijedloga za nabavku nastavnih sredstava

– Prisustvovanje stručnim aktivima koje organizuje PPZ Kantona Sarajevo

– Razmatranje izvještaja savjetnika Zavoda o uvidu u nastavu nastavnika

– Razmatranje rezultata uspjeha u učenju učenika

– Izrada zadataka objektivnog tipa, njihova primjena i evaluacija rezultata provjere znanja, pripremanje        pohvala i nagrada

– Pripremanje i prisustvovanje oglednom času

– Učešće u istraživačkom zadatku vrednovanja rada učenika.

– Utvrđivanje metodske jedinke (izbor, metoda, oblika i nastavnih sredstava i pomagala)

– Izrada izvještaja o radu stručnih aktiva.

Stručni aktivi obavljati će i druge poslove utvrđene Pravilima škole.

Aktivi će dopuniti svoj program onim sadržajima koji su od posebnog značaja za svako podrućje.