Back to Top

Školski odbor

Organ upravljanja u školi je Školski odbor.

Školski odbor odgovoran je za utvrđivanje politike škole, generalno rukovođenje radom škole i efikasno korištenje kadrovskih i materijalnih resursa.

Školski odbor čini pet članova i to: dva člana koji su predstavnici zaposlenih nastavnika, jedan član kao predstavnik roditelja, jedan član kao predstavnik Općine i jedan član kao predstavnik Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo. Članovi se biraju Javnim oglasom i mandat im je 4 godine.

 

Ime i prezime Zanimanje i funkcija Predstavnik
Midhat Kerla   Ministarstva
Mustafa Mehić   Općine
Almir Brkanić   Roditelja
Bekir Šuško   Roditelja
Jasmin Gljiva   Roditelja
Ifet Uzunović   Nastavnika
Samra Feriz   Nastavnika