Back to Top

Komisije u školi

U školi se formiraju povremene i stalne komisije. Povremene komisije rade konkretne poslove ograničenog trajanja. Stalne komisije rade poslove na duži vremenski period (godinu ili dvije godine).

KOMISIJE U ŠKOLI:

1. Disciplinska komisija za učenike
a. Predsjednik: Samra Feriz, pedagog
b. Član: Džemila Jaganjac, nastavnik Razredne nastave
c. Član: Dževad Džafić, nastavnik Predmetne nastave

Mandat: jedna školska godina (2015/16.)

2. Disciplinska komisija za uposlene
a. Predsjednik: Mevlida Topal, nastavnik Predmetne nastave
b. Član: Halida Šejto, nastavnik Razredne nastave
c. Član: Enver Bogilović, predstavnik Tehničkog osoblja

Mandat: dvije školske godine (2014/15. i 2015/16.)

3. Komisija za procjenu šteta u školi
a. Predsjednik: Sead Malkić, nastavnik Razredne nastave
b. Član: Rafija Burgić, nastavnik bibliotekar
c. Član: Ešef Hodžić, predstavnik Tehničkog osoblja

Mandat: jedna školska godina (2015/16.)

4. Komisija za ocjenjivanje, napredovanje i sticanje zvanja profesora/nastavnika i stručnih saradnika
a. Predsjednik: Samra Feriz, pedagog
b. Član: Zijad Omerbegović, direktor
c. Član: Emina Zukić, nastavnik Predmetne nastave
d. Član: Hedija Kešan, nastavnik Razredne nastave
e. Član: Amir Saletović, nastavnik Predmetne nastave

Mandat: dvije školske godine (2014/15. i 2015/16.)

5. Komisija za ocjenjivanje, napredovanje i sticanje zvanja ostalih zaposlenih
a. Predsjednik: Fatima Makić, sekretar
b. Član: Zijad Omerbegović, direktor
c. Član: Vasva Čavčić, predstavnik Tehničkog osoblja

Mandat: dvije školske godine (2014/15. i 2015/16.)

6. Komisija za evidentiranje uposlenika za čijim radom je prestala potreba
a. Predsjednik: Mirzeta Tabak, predstavnik Predmetne nastave
b. Član: Samra Feriz, pedagog
c. Član: Fatima Makić, sekretar
d. Član: Erol Islamović, predstavnik Sindikata
e. Član: Ifet Uzunović, predstavnik Razredne nastave

Mandat: dvije školske godine (2014/15. i 2015/16.)

7. Komisija za javne nabavke
a. Predsjednik: Fatima Makić, sekretar
b. Član: Šefika Kožo, ref. za plan i analizu
c. Član: Elmira Mekić, nastavnik Razredne nastave

Mandat: dvije školske godine (2014/15. i 2015/16.)

8. Komisija za prijem u radni odnos
a. Predsjednik: Senada Torlak, prijedlog NV
b. Član: Šefika Mirvić, predstavnik Sindikata
c. Član: Anisa Sivac, prijedlog direktora

Mandat: jedna školska godina (2015/16.)

9. Komisija za kulturnu i javnu djelatnost škole
a. Predsjednik: Samira Šljivić
b. Član: Alma Ajdinović
c. Član: Mihada Rustempašić
d. Član: Midhat Mujkanović
e. Član: Emir Garagić

Mandat: jedna školska godina (2015/16.)

10. Komisija za odabir agencije za realizaciju đačke ekskurzije
a. Predsjednik: Kasim Brković, razrednik
b. Član: Senada Torlak, razrednik
c. Član: Safir Bešlija, predstavnik u VR
d. Član: Amira Sladić, predstavnik u VR
e. Član: Fatima Makić, sekretar
f. Član: Zijad Omerbegović, direktor

Mandat: jedna školska godina (2015/16.)

11. Komisija za odabir agencije za realizaciju Škole u prirodi
a. Predsjednik: Nermin Blažević, rukovodilac aktiva Razredne nastave
b. Član: Adnan Muminović ili Amra Ćurović, jedan predstavnik III razreda u VR
c. Član: Adisa Kulinović ili Emza Fazlić, jedan predstavnik IV razreda u VR
d. Alma Čardaković, Elvedin Hasanović ili Aida Dumanjić, jedan predstavnik V razreda u VR
e. Član: Fatima Makić, sekretar
f. Član: Zijad Omerbegović, direktor
Mandat: jedna školska godina (2015/16.)

12. Komisija za indeks inkluzivnosti
a. Predsjednik: Samra Feriz, pedagog
b. Član: Zijad omerbegović, direktor
c. Član: Sanela Bešlija, predstvanik NV
d. Član: Dđemal Mujanović, predstavnik NV
e. Član: ………, predstavnik ŠO
f. Član: Emza Fazlić, predstavnik VR

Mandat: jedna školska godina (2015/16.)

13. Komisija za upis učenika u prvi razred
a. Predsjednika: Samra Feriz, pedagog
b. Član: Nermin Blažević, razrednik/učitelj
c. Član: Šefika Mirvić, razrednik/učitelj

Mandat: jedna školska godina (2015/16.)

14. Komisija za inventuru
a. Predsjednika: Belma Spahić, nastavnik Predmetne nastave
b. Član: Nermina Hajder, nastavnik Razredne nastave
c. Član: Sabiha Makić, predstavnik Tehničkog osoblja
d. Član: Šefika Kožo, samostalni referent za plan i analizu

Mandat: jedna školska godina (2015/16.)

15. Komisija za maturu
a. Predsjednika: Zijad Omerbegović, direktor
b. Zamjenik predsjednika: Samra Feriz, pedagog
c. EMIS: Fatima Makić, sekretar
d. Član: Emina Zukić, prof. B/H/S jezik i književnost
e. Član: Samira Žigo, prof. Engleskog jezika
f. Član: Mirzeta Tabak, prof. Matematike

Mandat: jedna školska godina (2015/16.)