Back to Top

Istorijat škole

 

Biografija: Zajko Delić

 

Zajko Delić rođen 28.08.1951.godine u Kaknju. Oženjen, otac dvije kćerke i sina.Osnovnu školu završio u Kaknju.U periodu od 1966.godine do 1970.godine završava Srednju Učiteljsku školu u Travniku.Nakon završene srednje škole, 01.09.1970.godine zapošljava se u J.U. O.Š. „Brnjic“ Kakanj na neodređeno radno vrijeme. 1974 godine svoje obrazovanje nastavlja na Pedagoškoj akademiji u Mostaru, gdje 1977.godine stiče zvanje više stručne spreme,studijska grupa Histroija i Geografija.Nakon završetka Pedagoške Akademije od 1977.godine počinje predavati predmete Histroiju i Geografiju.Uvijek se držao  teze da čovjek uči dok je živ, jer obrazovan čovjek je najbolja karta za budućnost, a zatim 1979. godine upisuje Pravni Fakultet u Sarajevu, gdje je uspješno diplomirao 1985.godine.Od 1985.godine nastavlja živjeti u mjestu Hotonj u Vogošći,  gdje se zapošljava u J.U. O.Š. „Zagorka Dragović“ Hotonj-Vogošća.U aprilu 1992.godine prikljućuje se teritorijalonoj odbrani BiH, bio je pripadnik A R BiH „ 1 SLAVNE-111. VITEŠKE BRIGADE“ Sarajevo,  a poginuo je 21.02.1993.godine na izvršenju ratnih zadataka od gelera granate u mjestu Hotonj-Vogošća.Postuhmno je odlikovan ratnim priznanjem i poveljom za doprinos u odbrani R BiH od agresije u toku odbranbeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godine.

 


Osnovna škola na Kobiljoj Glavi počela je sa radom 1939. godine kao četverorazredna škola sa kombinovanim razredima.
Do II svjetskog rata nosila je ime Osnovna škola “Kobilja Glava”. Od 1945. godine do 1953. godine škola je nosila ime Osnovna škola “Alija Alijagić”. Od 1953. godine do 1967. godine bila je područna škola osnovne škole “Moša Pijade” iz Vogošće. Od 1967. godine do 1980. godine bila je područna škola osnovne škole “Igmanski marš” iz Vogošće. Od 1980. godine do 1992. godine bila je područna škola osnovne škole “Zagorka Dragović” iz Hotonja. Predsjeništvo skupštine opštine Vogošća 27.08.1993.godine donijelo je Odluku o prekidu rada bivših osnovnih škola i njihovom spajanju u novu jedinstvenu ustanovu osnovnog obrazovanja, te je formirana Osnovna škola “Vogošća” sa sjedištem na Kobiljoj Glavi. Nastavni proces odvijao se na pet punktova (Barica, Donji Hotonj, Dumača, Bušća i Kobilja Glava). Reintegracijom općine Vogošća u sastav FBiH, oživljava iznova rad svih vogošćanskih škola. Odlukom prelaznog općinskog vijeća 01.01.1997.godine osnovana je u naselju Kobilja Glava osmogodišnja Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća.
Školske 2004/2005. godine u ovoj školi prvi put su svoje školovanje počeli učenici devetogodišnje osnovne škole.

 

Školske godine:
1997/1998.god. ; 1998/1999.god. ; 1999/2000.god. ; 2000/2001.god. ;  2001/2002.god. ; 2002/ 2003.god. ; 2003/2004.god.;  2004/2005.god. ; 2005/2006.god. ; 2006/2007.god. ; 2007/2008.god. ; 2008/2009.god.

 

 

ŠKOLSKA 1997/1998. GODINA
Broj učionica: 4

Broj odjeljenja: 8

Broj učenika: 289 (137 djevojčice i 152 dječaka)

Srednja ocjena: 3,92

Vladanje: svi učenici imali primjerno vladanje

Učenik generacije: Muratović Alma

Učenici ponos generacije: Tabak Merima, Suljević Nerma

Broj zaposlenih u školi: 25

Direktor škole: Gljiva Asif

Upravni/Školski odbor: Makić Vehbija, Jamaković Dževad, Uzunović Ifet, Musić Sadika, Bogilović Osman, Čavčić Husein, Drkenda Kimeta

Nadzorni odbor: –

Značajno / Dogodilo se:

Porušeni objekat škole u prvobitno stanje dovela je humanitarna organizacija Francuske “Eqvilibri”. 7.10.1997.god. bilo je svečano otvorenje obnovljenog objekta.
januar 1998.god. prvi broj školskog lista “Behar”
Iranski komitet za pomoć BiH donirao je novčana sredstva za prve knjige lektire za tek formiranu biblioteku škole

 

ŠKOLSKA 1998/1999. GODINA
Broj učionica: 5

Broj odjeljenja: 13

Broj učenika: 385 (192 djevojčice i 193 dječaka)

Srednja ocjena: 3,84

Vladanje: primjerno 376, vrlodobro 9, dobro 3, loše 1 učenik

Učenik generacije: Suljević Nerma

Učenici ponos generacije: Jamaković Admir, Hindić Amra, Jukić Arnela, Bajrić Mubera

Broj zaposlenih u školi: 32

Direktor škole: Gljiva Asif / Malić Sead

Upravni/Školski odbor: Jaganjac Adnan, Makić Vehbija, Karić Mediha, Ramić Edin, Burgić Rafija

Nadzorni odbor: Čavčić Husein, Jusmani Rifat, Tabak Mirzeta

Značajno / Dogodilo se:

Uz pomoć općine Vogošća i iz vlastitih sredstava škole dograđena je jedna učionica u mjesecu avgustu i septembru 1998.god. (radovi završeni 19.10.1998.god.)
Škola radi u tri smjene
Urađen je idejni projekat dogradnje škole i dobivena urbanistička saglasnost na isti
Organizacija “Budi moj prijatelj” učenike škole je obradovala sa 300 paketa igračaka.
Učenici i zaposleni u školi učestvovali su u akciji “Sarajevo djeci Srebrenice” poklonivši pakete odjeće i hrane.
28.4.1998.god. na funkciju v.d. direktora imenovan je gosp. Malkić Sead.
Škola je u drugom polugodištu prihvatila 73 učenika izbjeglih iz ratnih sukoba na Kosovu i Sandžaku. Tada se broj učenika u školi povećao na 430.

 

ŠKOLSKA 1999/2000. GODINA
Broj učionica: 9

Broj odjeljenja: 16

Broj učenika: 375 (186 djevojčice i 189 dječaka)

Srednja ocjena: 4,03

Vladanje: primjerno 366, vrlodobro 5, dobro 2 i loše 2 učenika

Učenik generacije: Đulović Irma

Učenici ponos generacije: Makić Amar i Bajramović Elma

Broj zaposlenih u školi: 36

Direktor škole: Malkić Sead

Upravni/Školski odbor: Jaganjac Adnan, Makić Vehbija, Karić Mediha, Ramić Edin, Burgić Rafija

Nadzorni odbor: Čavčić Husein, Tabak Mirzeta, Jusmani Rifat

Značajno / Dogodilo se:

U mjesecu septembru, oktobru i novembru izvršena je dogradnja objekta škole. Radovi su završeni 22. novembra. Ovom dogradnjom škola je dobila 3 učionice, kabinet informatike i četiri kancelarije.

 

ŠKOLSKA 2000/2001. GODINA
Broj učionica: 10

Broj odjeljenja: 16

Broj učenika: 386 (188 djevojčice i 198 dječaka)

Srednja ocjena: 4,03

Vladanje: primjerno 362, vrlodobro 15, dobro 4, zadovoljava 1 i loše 4 učenika

Učenik generacije: Zuko Elma

Učenici ponos generacije: –

Broj zaposlenih u školi: 37

Direktor škole: Malkić Sead

Upravni/Školski odbor: Bešlija Emgijad, Burgić Rafija, Topal Mevlida, Čorbo Hava, Habul Sadik

Nadzorni odbor: –

Značajno / Dogodilo se:

U septembru je Vlada Kantona sarajevo asfaltirala igralište u školskom dvorištu i trotoar uz ogradu škole
Organizacija CIMIC Njemačka dogradila je kabinet za tehnički odgoj i opremila ga.
U decembru 2000. god. učenici škole su dobili dva kompjutera od grada Berlina.
U februaru 2001.god. grad Minhen je donirao školi dva kompjutera
21.2.2001.god. škola je dobila sredstva u visini od 27.500,00 EUR-a od Evropske komisije za nabavku nastavnih sredstava i učila.
U aprilu 2001.god. organizacija UN je školi donirala pet kompjutera.

 

ŠKOLSKA 2001/2002. GODINA
Broj učionica: 10

Broj odjeljenja: 17

Broj učenika: 446 (212 djevojčice i 234 dječaka)

Srednja ocjena: 4,10

Vladanje: primjerno 436, vrlodobro 4 i dobro 6 učenika

Učenik generacije: Bajrić Zehra

Učenici ponos generacije: Maličević Azra, Jahić Ahmed, Brkanić Irfan i Džebo Ibro

Broj zaposlenih u školi: 38

Direktor škole: Malkić Sead

Upravni/Školski odbor: Bešlija Emgijad, Burgić Rafija, Topal Mevlida, Čorbo Hava, Habul Sadik

Nadzorni odbor: –

Značajno / Dogodilo se:

Svjetska banka za razvoj u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta donirala je 6.000,00 KM za razglas u učionicama i holovima škole i jedan multimedijalni projektor.

 

ŠKOLSKA 2002/2003. GODINA
Broj učionica: 10

Broj odjeljenja: 18

Broj učenika: 472 (222 djevojčice i 250 dječaka)

Srednja ocjena: 4,25

Vladanje: primjerno 458, vrlodobro 11 i dobro 3 učenika

Učenik generacije: Čolpa Emina

Učenici ponos generacije: Musić Irfan, Makić Nudžejma, Čavčić Hatidža, Čorbo Abdulkerim, Karkelja Adis

Broj zaposlenih u školi: 38

Direktor škole: Malkić Sead

Upravni/Školski odbor: Bešlija Emgijad, Burgić Rafija, Topal Mevlida, Čorbo Hava, Habul Sadik

Nadzorni odbor: –

Značajno / Dogodilo se: –

 

ŠKOLSKA 2003/2004. GODINA
Broj učionica: 10

Broj odjeljenja: 20

Broj učenika: 503 (252 djevojčice i 251 dječaka)

Srednja ocjena: 4,20

Vladanje: primjerno 490, vrlodobro 10, dobro 2 i loše 1 učenik

Učenik generacije: Trnka Dino

Učenici ponos generacije: Čavčić Đulka, Topal Irma, Čukojević Dalila, Omerović Sakiba, Hodžić Sanela, Mulić Dženana, Tanović Vedad, Bjelak Melisa, Subašić Emina, Kahrović Aida

Broj zaposlenih u školi: 43

Direktor škole: Malkić Sead

Upravni/Školski odbor: Bešlija Emgijad, Habul, Sadik, Burgić Rafija, Topal Mevlida, Čorbo Hava

Nadzorni odbor: –

Značajno / Dogodilo se:

U povodu Dana reintegracije općine Vogošća škola je dobila zahvalnicu za postignute rezultate u radu uopće.
13.1.2004.god. raspisan je konkurs za imenovanje direktora.
24.2.2004.god. za v.d. direktora škole imenovan je dotadašnji direktor Malkić Sead.
7.4.2004.god. imenovan novi predsjednik Upravnog odbora Delić Hakija, i novi član Crvenjak Elvir.
26.8.2004.god. je na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo načelnik općine Vogošća imenovao direktora škole Omerbegović Zijada.
Na federalnom takmičenju naši učenici su postigli rezultate: 6. mjesto iz Engleskog jezika, učešće u atletskoj reprezentaciji Kantona Sarajevo i učešće iz brodomodelarstva

 

ŠKOLSKA 2004/2005. GODINA
Broj učionica: 10

Broj odjeljenja: 22 (21-osmogodišnje i 1-devetogodišnje osnovno obrazovanje)

Broj učenika: 522 (246 djevojčice i 276 dječaka)

Srednja ocjena učenika osmogodišnjeg osnovnog obrazovanja: 4,24

Vladanje učenika osmogodišnjeg osnovnog obrazovanja: primjerno 483, vrlodobro 11, zadovoljava 4 i neocjenjena 2 učenika

Učenici devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja ocjenjivani su opisnim ocjenama.

Učenik generacije: Đulović Amila

Učenici ponos generacije: Kurtić Edina, Vatreš Azra, Sokolar Sanela, Čorbo Amina, Džaka Amar, Bešić Hatidža, Gušić Azra, Kobiljak Amra, Mujkić Haris, Đulović Amar, Dedović Dinela, Hodžić Sanela

Broj zaposlenih u školi: 44

Direktor škole: Omerbegović Zijad

Upravni/Školski odbor: Bašić Resul, Garagić Emir, Uzunović Ifet, Kadrić Fetah, Handukić Sadeta

Nadzorni odbor: –

Značajno / Dogodilo se:

Imenovan novi Školski odbor
Predsjednik Školskog odbora Bašić Resul je zbog zdravstvenih razloga dao ostavku. Načelnik općine Vogošća za predsjednika Školskog odbora imenovao je Kadrić Fetaha, a za v.d. člana Crvenjak Elvira.
Imenovan novi član Školskog odbora Kurtalić Kemal
Prvi put upisani učenici u prvi razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja
Od septembra 2004.god. pokrenut mjesečni “Informator za roditelje”
Škola dobila E-mail adresu i Web stranicu
Aktivnosti na pripremi izgradnje fiskulturne sale i dogradnje učionica sa sanitarnim čvorovima
Na državnom takmičenju koje je održano u Goraždu od 20. do 22.5.2005.god naši učenici postigli su zapažene rezultate i to: 1. mjesto iz oblasti digitalne fotografije (Kazaz Amar), 1. mjesto iz oblasti modelarstva (Kahrić Amar), 4. mjesto iz oblasti raketarstva (Beglerović Adnan) i 5. mjesto iz oblasti informatike (Kalajdžić Berin).
Na početku i na kraju školske godine škola je za svoj rad od Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo dobila ocjene “ističe se”, a u oktobru 2005.god. i rad direktora škole ocijenjen je ocjenom “ističe se”

 

ŠKOLSKA 2005/2006. GODINA
Broj učionica: 10

Broj odjeljenja: 22 (19-osmogodišnje i 3-devetogodišnje osnovno obrazovanje)

Broj učenika: 516 (251 djevojčice i 265 dječaka)

Srednja ocjena učenika osmogodišnjeg osnovnog obrazovanja: 4,29

Vladanje učenika osmogodišnjeg osnovnog obrazovanja: primjerno 429, vrlodobro 6, dobro 6 i neocjenjena 2 učenika.

Učenici devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja ocjenjivani su opisnim ocjenama

Učenik generacije: Ema Mehić

Učenici ponos generacije: Samra Ibričić, Zerina Karaica, Aida Brkanić, Ema Sivac, Aida Hajdar, Melisa Kukuljac, Adnan Beglerović, Samel Malkić, Dženan Mulić i Amar Gušić.

Broj zaposlenih u školi: 47

Direktor škole: Omerbegović Zijad

Upravni/Školski odbor: Kadrić Fetah, Garagić Emir, Uzunović Ifet, Kurtalić Kemal, Handukić Sadeta

Nadzorni odbor: –

Značajno / Dogodilo se:

Na Državnom takmičenju koje je održano u Mostaru od 19. do 21.5.2006.god. naši učenici su postigli zapažene rezultate i to: 1. mjesto “RC brof” Dženan Mulić, 1. mjesto “jedrilice” Amer Hasanović, 2. mjesto “rakete” Adnan Beglerović, 2.mjesto “brod” Muhamed Osmanović, 3. mjesto “zmaj” Dženan Zukobašić i 7. mjesto “balon” Ema Mehić.
19.11.2005.god. na Kantonalnom takmičenju “UPOZORENJE NA MINE” ekipa naše škole zauzela je 2. mjesto.
Na Kantonalnom takmičenju iz Matematike koje je održano 10. i 11.5.2006.god. naš učenik Mulić Vedad je zauzeo 2. mjesto.
Na internacionalnom takmičenju likovnih radova “25. Festival” u Bitoli naša učenica Emina Hodžić nagrađena je za pojedinačno ostvarenje.
24.4.2006.god. škola je za svoj rad dobila SREBRENU PLAKETU od Općinskog vijeća Općine Vogošća.
Za ljetni raspust 2006.godine počela dogradnja škole (učionice i fiskulturna sala)
Na početku i na kraju školske godine škola je za svoj rad od Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo dobila ocjene “ističe se”, a u novembru 2006.god. rad direktora škole ocijenjen je najvišom ocjenom “naročito se ističe”

 

ŠKOLSKA 2006/2007. GODINA
Broj učionica: 10

Broj odjeljenja: 21 (16-osmogodišnje i 5-devetogodišnje osnovno obrazovanje)

Broj učenika: 494 (231 djevojčice i 263 dječaka)

Srednja ocjena učenika osmogodišnjeg osnovnog obrazovanja: 4,31

Vladanje učenika osmogodišnjeg osnovnog obrazovanja: primjerno 466, vrlodobro 14, dobro 6, zadovoljava 4 i loše 4 učenika.

Učenici devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja ocjenjivani su opisnim ocjenama

Učenik generacije: Emina Hodžić

Učenici ponos generacije: Anesa Trnka, Medina Dervović, Zerina Bejtović, Arijana Hasović, Adna Čustović, Aldin Sinan, Armin Talović i Bakir Mujkanović

Broj zaposlenih u školi: 47

Direktor škole: Omerbegović Zijad

Upravni/Školski odbor: Kadrić Fetah, Garagić Emir, Uzunović Ifet, Kurtalić Kemal, Handukić Sadeta

Nadzorni odbor: –

Značajno / Dogodilo se:

Dogradnja škole (učionice i fiskulturna sala)
Na početku i na kraju školske godine škola je za svoj rad od Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo dobila najviše ocjene “naročito se ističe “, a u novembru 2007.god. rad direktora škole ocijenjen je najvišom ocjenom “naročito se ističe”

 

ŠKOLSKA 2007/2008. GODINA
Broj učionica: 16

Broj odjeljenja: 21 (14-osmogodišnje i 7-devetogodišnje osnovno obrazovanje)

Broj učenika: 493 (235 djevojčice i 258 dječaka)

Srednja ocjena brojčano ocijenjivanih učenika: 4,34

Vladanje brojčano ocijenjivanih učenika: primjerno 387, vrlodobro 7, dobro 1 i zadovoljava 1.

Učenici I i II razreda devetogodišnje osnovne škole osnovnog ocijenjivani su opisnim ocjenama

Učenik generacije: Irfan Gljiva

Učenici ponos generacije: Adna Salihagić, Azra Buljubašić, Zejneba Muminović, Muhamed Tulić, Aiša Čorbo, Kadir Ćeman, Haris Ačkar, Mirzet Avdibegović, Merjem Brković, Mirza Kahrović

Broj zaposlenih u školi: 48

Direktor škole: Omerbegović Zijad

Upravni/Školski odbor: Kadrić Fetah, Garagić Emir, Uzunović Ifet, Kurtalić Kemal, Handukić Sadeta

Nadzorni odbor: –

Značajno / Dogodilo se:

Na početku školske godine izvršen je tehnički prijem novodograđenog dijela škole sa 8 učionica.
U drugom polugodištu počeli koristiti novodograđenu fiskulturnu salu

 

ŠKOLSKA 2008/2009. GODINA
Broj učionica/kabineta: 16

Broj odjeljenja: 22 (12-osmogodišnje i 10-devetogodišnje osnovno obrazovanje)

Broj učenika: 511 (249 djevojčice i 262 dječaka)

Srednja ocjena brojčano ocijenjivanih učenika: 4,57

Vladanje brojčano ocijenjivanih učenika: primjerno 404, vrlodobro 3, dobro 3, zadovoljava 2 i neocjenjeno 1.

Učenici I i II razreda devetogodišnje osnovne škole osnovnog ocijenjivani su opisnim ocjenama

Učenik generacije: Edin Begić

Učenici ponos generacije: Vedad Mulić, Lejla Zvizdić, Ahmed Botonjić, Ehlimana Jugo, Samra Bešlija, Hana Suljević, Rahima Velić, Merisa Kobiljak, Naida Brkanić, Lejla Zuko i Selma Džindo

Broj zaposlenih u školi: 49

Direktor škole: Omerbegović Zijad

Upravni/Školski odbor: Kadrić Fetah, Garagić Emir, Uzunović Ifet, Kurtalić Kemal, Handukić Sadeta

Nadzorni odbor: –

Značajno / Dogodilo se:

Prvi put organizovan prijem prvačića kao zajednička manifestacija na nivou Općine Vogošća.
Veoma dobar uspjeh postignut je i zahvaljujući dobrim uslovima za rad.
Revija kulturno-umjetničkog stvaralaštva ove godine nije bila takmičarskog karaktera i škole su prestavljane sa po jednom tačkom. Našu školu predstavila je učenica Lejla Zvizdić sa monodramom “Ruža”, a pripremila ju je nastavnica Emina Zukić.
Ove školske godine u školi je radio i socijalni radnik što se pokazalo veoma korisnim za školu, učenike i njihove roditelje.
Nije završeno planirano uređenje školskog dvorišta.