Back to Top

Ekskurzije

Ekskurzije

Stručne đačke ekskurzije imaju nastavni karakter. Organizuju se s ciljem da se upoznaju sa nekim prirodnim pojavama, spomenicima kulture, historijskim spomenicima, znamenitim mjestima, radnim organizacijama, sportskim događajima i sl. Obzirom na trajanje, one su uglavnom cjelodnevne.

Maturalna đačka ekskurzija je višednevna, prije svega, rekreativnog je karaktera. O mjestu za odlazak na ekskurziju učenika devetih razreda, škola će prikupiti ponude i prijedloge, a odlučivati će roditelji učenika i učenici.