Back to Top

Ras. dodatne nastave

Dodatna nastava – Za učenike koji žele više!

Nastava se organizuje na osnovu interesa učenika a planirani termini za njenu realizaciju su dati u narednoj tabeli: 

RASPORED ODRŽAVANJA DODATNE NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI  

 

Red

broj

Nastavnik Predmet Razred Dan

održavanja

Vrijeme održavanja
 

          1.                  

Alma Ajdinović Njemački jezik IX „B“ raspored

Četvrtak

15:15 do 16:00
 

          2.                  

Elmira Mekić B/H/S jezik

Matematika

IV „B“ raspored

Četvrtak

16:50 do 17:40
          3.                  

 

Nermina Hajder B/H/S jezik

Matematika

IV2 “A” raspored

Četvrtak

16:50 do 17:40
          4.                  

 

Sanela Bešlija B/H/S jezik

Matematika

V2 Utrak „A“- 11:35 do 12:20

„B“- 08:00 do 08:45

          5.                  

 

Mirzeta Tabak Matematika VI

VIII

“B”   Četvrtak

“A” Utorak

16:55 do 17:40

12:25 do 13:10

          6.                  

 

Džemal Mujanović Fizika VIII

IX

“A” Utorak

“B” Utorak

15:15 do 16:00
          7.                  

 

Samira Šljivić Engleski jezik IX1 “B” rapsored

Četvrtak

13:20 do 14:05 – IX1

14:10 do 14:55  – IX2

          8.                  

 

Senada Torlak Engleski jezik VIII “A” Srijeda

“B” Srijeda

13:20 do 14:05

12:25 do 13:10

          9.                  

 

Hedija Kešan B/H/S jezik

Matematika

V1 “A” Srijeda

“B” Srijeda

13:20 do 14:05

12:25 do 13:10

        10.                Mihada Rustempašić Matematika VI3, VII,

IX

“A”Srijeda

“B” Srijeda

12:25 do 13:10

08:00 do 08:45