Back to Top

Saradnja s NVO

27.12.2016.god. je u saradnji sa JOB- Unija veterana općine Vogošća obilježen historijski datum bitke za Sjeničku kosu i Orahov brijeg