Back to Top

rezultati uspjeha

Rezultati uspjeha u učenju i vladanju učenika na prvom polugodištu školske 2016/17.godine

Karakter dana
Realizacija časova redovne nastave  
Realizacija časova dopunske i dodatne nastave
Realizacija časova slobodnih aktivnosti
Brojno stanje učenika po razredima i odjeljenjima
Rezultati uspjeha u učenju
Rezultati uspjeha u vladanju i izostanci sa nastave
   
Bosanski jezik i književnost
Engleski jezik
Drugi strani jezik (Njemački i Turski)
Istorija / Historija
Geografija
Moja okolina
Priroda
Društvo
Građansko obrazovanje
Matematika
Fizika
Biologija
Hemija
Tehnički odgoj / Tehnička kultura
Informatika
Likovna kultura
Muzička kultura
Kultura življenja
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Izborni predmet
   

 

————————————————————————————————————————————————
Rezultati uspjeha u učenju i vladanju učenika na prvoj (internoj) klasifikaciji školske 2016/17.godine koja je zaključena 4.11.2016.god.

– Brojno stanje učenika po razredima i odjeljenjima

– Rezultati uspjeha u učenju brojčano ocjenjivanih učenika

– Vladanje i izostanci učenika