Back to Top

Produženi boravak

PRODUŽENI BORAVAK                  (Ovdje možete pogledati naše fotografije)
Od početka ove školske godine, počeo je sa radom Produženi boravak.
Produženi boravak radi svaki radni dan od 7h do 17h.
Rad u produženom boravku realizuje stručni kadar.
Produženi boravak je poseban oblik odgojno obrazovnog rada sa učenicima, koji se realizuje u prostorijama specifično namijenjenim u tu svrhu.
Aktivnosti u Produženom boravku se realizuju prema Programu rada Produženog boravka. Pruža mogućnost kojim se mogu kvalitativno I sistematski riješiti problemi zbrinjavanja dijece , nižih razreda, prije i nakon redovne nastave, do povratka zaposlenih roditelja.
U toku boravka učenici pišu domaće zadaće, usvajaju i razvijaju radne navike,, navike pravilne ishrane , razvijaju socijalizaciju i kreativnost. Svakom učeniku se pruža mogućnost , da ispolji i razvija sve svoje potencijale i interesovanja. Učenici kroz grupni , društveni rad i igru, razvijaju i jačaju samopouzdanje.
Ishrana učenika:
Učenici u toku jednog dana, imaju dvije užine ( slana i slatka) i topli obrok (ručak)
Naši ciljevi su:
-sigurnost dijece,
-zdrava i pravilna ishrana dijece,
-izrada školskih domaćih zadataka uz pomoć i provjeru urađenog,
-razvijanje radnih i higijenskih navika kod dijece,
-odgojno djelovanje,
-razvoj i podsticanje kreativnosti kod dijece,
-relaksacija i opuštanje poslije završenih školskih obaveza,
-socijalizacija dijece…
U centru pažnje je svako dijete, razvoj svih njegovih potencijala i sposobnosti, kao i stvaranje takve klime,,da se svako dijete osjeća ugodno, lijepo i poštovano.
U toku ove školske godine , učenici su zajedno sa svojim odgajateljicama ,realizovali brojne aktivnosti. Učestvovali smo na školskim priredbama, realizovali različite kreativne radionice, posjetili školsku biblioteku, boravili na svježem zraku….
Dodatne aktivnosti:
Učenici u Produženom boravku, pored naših redovnih aktivnosti,
imaju 1.čas sedmično engleski jezik i 1.čas vjeronauke, koje realizuju nastavnici iz naše škole.
Učenici,također,imaju i sekciju iz Prve pomoći, gdje su svi učenici dobili potreban materijal i svoje brošure Prve pomoći.

,,PRVA DUŽNOST UČITELJA JE VOLJETI SVOJE UČENIKE,,
,,NIJEDNO DIJETE NIJE IZGUBLJENO- AKO IMA UČITELJA, KOJI VJERUJE U NJEGA,,
,,ZNANJE JE MOĆ,,
,,DIJECI SU POTREBNI UZORI, A NE KRITIČARI,,

,,JA TO NE MOGU –NIJE NIKAD NIŠTA POSTIGLO –POKUŠAĆU STVARA ČUDA,,