Back to Top

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja

Roditelji imaju pravo i obavezu, u interesu svoje djece učestvovati u odlučivanju o pitanjima zanačajnim za rad škole i funkcioniranje obrazovnog sistema uopšte. U tom smislu u školi se formira Vijeće roditelja, koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan roditelj učenika predstavnik svakog odjeljanja.

Poslovnik o radu (.pdf)

Članove predstavnike roditelja u Vijeću biraju roditelji na prvom roditeljskom sastanku.

Predstavnici Vijeća roditelja za šk.2018/2019.g.

R.b. Odjeljenje Predstavnik za Vijeće roditelja
1. I1 Ramić Amela
2. I2 Brkanić Dženan
3. I3 Hasanović Amila
4. II1 Dautović Nermin
5. II2 Jamaković Dženana
6. III1 Alihodžić Redžo
7. III2 Zaimović Fuada
8. IV1 Karauzović Amela
9. IV2 Ćoho Esad
10. V1 Čizmo Nermina
11. V2 Hasanbegović Rusmir
12. VI1 Tihić Abdul-Aziz
13. VI2 Šoljić Senad
14. VI3 Kamenjašević Ismeta
15. VII1 Midhat Ramić
16. VII2 Hilmo Durić
17. VIII1 Husnija Kajmović
18. VIII2 Hasanović Elvedin
19. VIII3 Tihić Amina
20. IX1 Kurtalić Amila
21. IX2 Gljiva Jasmin

 

Predsjednik Vijeća roditelja: Kurtalić Amila

Zamjenik: Hasanović Elvedin

Zapisničar: Hasanović Amila

 

 

 

Opće aktivnosti i osnovni programski zadaci Vijeća roditelja su:

· Preduzimanje potrebnih mjera i akcija s ciljem stvaranja optimalnih uslova rada u školi.

· Povezivanje škole sa ostalim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti.

· Predlaganje člana za Školski odbor škole iz reda roditelja.

· Angažovanje što većeg broja roditelja u rješavanju pojedinih pitanja efikasnijeg odgojno-obrazovnog rada sa učenicima.

· Organizovanje kontakata sa predstavnicima društveneo-političkih organizacija u odgojno-obrazovnim institucijama s ciljem obezbjeđenja njihove pomoći u rješavanju pojedinih problema.

· Organizovanje uspješnijeg povezivanja škole sa društvenom sredinom.

· Organizovanje opštih i odjeljenskih roditeljskih sastanaka

· Obilježavanje Dana roditelja.

· Pomoć roditelja u učionici i van učionice.

· Aktivnosti upozoravanja na opasnosti od mina, drugih ubojnih srddstava i vatrenog oružja.

Škola će nastojati uključiti roditelje u realizaciju nekih programskih sadržaja, kao i u obezbjeđivanje uvjeta za uspješniji rad škole, i to:

· U redovnoj nastavi, za one sadržaje koji zahtijevaju posebnu stručnost,

· U vannastavnim i slobodnim aktivnostima

· U realizaciji programa profesionalne orijentacije, posjeta, izleta, ekskurzija

· U rješavanju socijalnih i zdravstvenih problema učenika

· U organizovanju slobodnog vremena učenika

· U akciji uređenja školskih objekata, sportskih i rekreativnih terena i sl.