Back to Top

Inkluzija u obrazovanju

Inkluzivno obrazovanje
U redovnoj osnovnoj školi realizira se nastavni plan i program za učenike/učenice normalnog psihičkog razvoja i dodatni programi za nadarene učenike/učenice, individualni prilagođeni programi za djecu s posebnim potrebama i nastavni plan i program za odrasle.

U odjeljenje redovne osnovne škole može se uključiti i dijete s posebnim potrebama, s kojim se realizira individualni prilagoženi plan i program.

Škola je odgovorna za evidentiranje i opis posebnih potreba učenika/učenice i za opći plan zadovoljenja tih potreba uz pomoć specijalizirane službe ili odgovarajućih stručnjaka.

Individualni prilagođeni plan i program izrađuje razredni nastavnik/nastavnica u saradnji sa stručnim timom. Stručni tim prati realizaciju individualnog prilagođenog plana i programa. Roditelji treba da budu upoznati sa izradom individualnog prilagođenog programa.

Nešto više o inkluziji možete pogledati u dokumentima:

Inkluzivni pristup obrazovanju (.pdf)

NPiP za VII razred (.pdf) – DJECA U INKLUZIVNIM UČIONICAMA I SPECIJALNIM ŠKOLAMA I CENTRIMA
NPiP za IX razred (.pdf) – DJECA U INKLUZIVNIM UČIONICAMA I SPECIJALNIM ŠKOLAMA I CENTRIMA