Back to Top

Škola u prirodi

Škola u prirodi poseban vid odgojno-obrazovnog rada, koji ima za cilj da izazove snažne doživljaje učenika kroz nastavu, igru, takmičenje, pjesmu, priču, druženje i slično, i pokrene sve njihove snage u akciju, ispuni njihov život korisnim sadržajima i odgovarajućim ocjenom vrijednosti. U sardnji sa roditeljima nastavnici razredne nastave odabraće destinaciju na kojoj će realizovati nastavu “Škola u prirodi”. Programi rada u danima boravka u „Školi u prirodi“ biće tematski vezani za ambijent u kom se bude boravilo. Planirane aktivnosti su edukativno-relaksirajućeg karaktera namijenjene učenicima, gdje učenik kroz poseban vid druženja sa vršnjacima bez nadzora roditelja stiče nova saznanja i osamostaljuje se. Tematski razrađeni planovi su sastavnim dijelovima godišnjih operativnih planova nastavnika razredne nastave.

Nastavni plan i program “Škole u prirodi” (.pdf)