Back to Top

Teme/predavanja

Obrazovanje i odgoj nastavnika ne prestaje završetkom određene škole. Razvoj nauke i tehnike, kao i pedagoške teorije i prakse i njihova praktična primjena u radu, nameće potrebu, ali i obavezu nastavnicima da se kontinuirano stručno usavršavaju. Izrada stručnih tema samo je jedan od vidova individualnog stručnog usavršavanja nastavnika.

Ove školske godine nastavnici će obrađivati stručne teme kroz rad u timovima.

R.br. Nastavnik / Tim                     Tema Datum     Mjesto      održavanja

(stručni organ)

I Mekić Elmira,

Čivić Hedija,
Šejto Halida,

Blažević Nermin.

« Edukacija i socijalizacija učenika usporenog kongitivnog razvoja u devetogodišnjoj osnovnoj školi « 05.11.

2009.god.

Nastavnićko vijeće
II Kešan Hedija, 

Bašić Elvira,

Islamović Erol,

Lujinović Ešefa.

« Ocjenjivanje učenika u interaktivnoj nastavi « 07.01.

2010.god

Nastavnićko vijeće
III Brković Kasim,

Sivac Anisa,

Čorović Hajra,

Tabak Mirzeta

« Uloga odjeljenskog stariješine i nastavnika u prevenciji maloljetničke delikvencije « 08.04.

2010.god.

Nastavnićko vijeće
IV Mujkanović Midhat,

Bešlija Sanela,

Topal Mevlida,

Begić Almer.

« Kako napraviti interesantan čas « 18.06.

2010.god.

Nastavnićko vijeće

 

R.br Saradnik Tema Mjesec Mjesto održavanja

( stručni organ )

1. Feriz Samra, pedagog Inkluzivna škola 8.4.2010. Nastavničko vijeće
2. Burgić Refija, bibliotekar Bibliotekarski resursi u školi 5.11.2008. Nastavničko vijeće
3. Omerbegović Zijad, direktor Kvalitet u školi 21.5.2010. Nastavničko vijeće