Back to Top

Sekcije

Vannastavne aktivnosti

Vannastavne aktivnosti pomažu učenicima da prošire znanje iz oblasti nauke, tehnike, umjetnosti, zabave, rekreacije i pripremaju učenika za društveni život i rad. One su poseban vid nastavnog procesa u kojem odgojni elemenat ima dominaciju nad obrazovnim. Organizuju se u cilju razvoja interesa, sklonosti i stvaralačkih sposobnosti učenika

Broj časova Vannastavnih aktivnosti ne smije prekomjerno opteretiti učenika. Nastavnici nastoje programe sekcija osmisliti tako da probude interese kod učenika, a sadržaje prilagođavaju grupi. Obrazovnim dijelom programa nastoji se otkriti buduće učenikove sklonosti, a odgojnim, kod učenika stvoriti potrebu za saradnjom u oblicima nastave koji nisu obavezni. Kreativnosti i urođenim talentima učenika i njihovih nastavnika dato je maksimalno prostora kroz zaista veliku i šaroliku lepezu ponuđenih sekcija i klubova, kojih je za ovu školsku godinu planirano ……..

Učenik sam bira sekciju za koju pokazuje određenu sklonost, interesovanja i talenat.

Svaka sekcija ima svoj Program i plan rada.

 Sekcije za školsku 2017/18 godinu