Back to Top

Ras. dopunske nastave

Dopunska nastava – Za učenike koji ne stižu u redovnoj nastavi!
Nastava se organizuje na osnovu potreba učenika a planirani termini za njenu realizaciju su dati u narednoj tabeli: