Back to Top

Ras. dopunske nastave

Dopunska nastava – Za učenike koji ne stižu u redovnoj nastavi!
Nastava se organizuje na osnovu potreba učenika a planirani termini za njenu realizaciju su dati u narednoj tabeli:

RASPORED ODRŽAVANJA DOPUNSKE NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

 

 

R.Br. Nastavnik Predmet Razred Dan održavanja Vrijeme održavanja
Alma Ajdinović Njemački jezik VII, VIII, IX

 

„B“

Četvrtak

15:15 do 16:00
Elmira Mekić B/H/S jezik

Matematika

IV1 „B“

Utorak

16:55 do 17:40
Nermina Hajder B/H/S jezik

Matematika

IV2 „A“

Utorak

16:55 do 17:40
Sanela Bešlija B/H/S jezik

Matematika

V2 Petak „A“ – 16:05 do 16:50

„B“-  08:50 do 09:35

Mirzeta Tabak Matematika VI

VIII

„A“ Utorak

„B“ Ponedjeljak

12:25 do 13:10

17:45 do 18:30

Senada Torlak Engleski jezik VIII „A“ Utorak

„B“ Petak

12:25 do 13:10

12:25 do 13:10

Hedija Kešan B/H/S jezik

Matematika

V1 „A“ Utorak

„B“ Utorak

12:25 do 13:10

16:05do 16:50