Back to Top

Ras informacija sa roditeljima

Raspored održavanja informativnih sastanaka razrednika s roditeljima učenika

Razred Razrednik Dan Raspored Satnica Prost.
I-1 Hedija Kešan A – ponedjeljak, utorak, srijeda i petak – čas poslije nastave P1
B – ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak – čas poslije nastave i četvrtkom od 17,00-17,45
I-1 Sanela Bešlija A – ponedjeljak, utorak, srijeda i petak – čas poslije nastave P1
B – ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak – čas poslije nastave i utorkom od 17,00-17,45
II-1 Sead Malkić A – ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak – čas poslije nastave P2
B – utorak, srijeda, četvrtak i petak – čas poslije nastave
II-2 Ifet Uzunović A – ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak – čas poslije nastave P2
B – ponedjekjak, utorak, četvrtak i petak – čas poslije nastave
III-1 Džemila Jaganjac A – ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak – čas poslije nastave P6
B – ponedjekjak, srijeda, četvrtak i petak – čas poslije nastave
III-2 Hedija Čivić A – ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak – čas poslije nastave P6
B – ponedjekjak, srijeda, četvrtak i petak – čas poslije nastave
IV-1 Nermin Blažević A – ponedjeljak, četvrtak i petak – čas poslije nastave P7
B – ponedjekjak, srijeda i petak – čas poslije nastave
IV-2 Šefika Mirvić A – ponedjeljak, utorak i petak – čas poslije nastave P7
B – utorak, srijeda i četvrtak – čas poslije nastave
IV-3 Halida Šejto A – ponedjeljak, utorak i četvrtak – čas poslije nastave P12
B – ponedjekjak, utorak i srijeda – čas poslije nastave
V-1 Elmira Mekić A – ponedjeljak, utorak i četvrtak – čas poslije nastave P8
B – ponedjeljak i petak  – čas poslije nastave, a četvrtkom – čas prije nastave
V-2 Nermina Hajder A – ponedjeljak, utorak i petak – čas poslije nastave P8
B – ponedjeljak i petak  – čas poslije nastave
B – utorak – čas prije nastave
VI Dževad Džafić ponedjeljak B 17,50-18,35 M2
VI-1 Mirzeta Tabak utorak B 17,50-18,35 K10
VI-2 Senada Omeranović srijeda B 17,50-18,35 K6
VI-3 Erol Islamović petak B 17,00-17,45 K1
VII-1 Samira Šljivić ponedeljak A 17,00-17,45 K6
četvrtak B 9,40-10,25
VII-2 Kasim Brković srijeda A 17,00-17,45 K2
VII-3 Emir Garagić srijeda B 17,00-17,45 P12
VIII-1 Emina Zukić petak B 17,00-17,45 K13
VIII-2 Anisa Sivac srijeda B 18,40-19,25 M1
VIII-3 Mevlida Topal četvrtak B 16,05-16,50 K2

Kalendar primjene rasporeda A i B dat je u narednom kalendaru:

    “A” raspored
  
    “B” raspored

 

 
Mjesec

Dan

SEPTEMBAR OKTOBAR NOVEMBAR DECEMBAR
PONEDELJAK   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28
UTORAK 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29
SRIJEDA 2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30
ČETVRTAK 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31
PETAK 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25  
SUBOTA 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26  
NEDELJA 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27  
 
Mjesec

Dan

 FEBRUAR MART APRIL MAJ JUNI
PONEDELJAK 1 8 15 22 1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28
UTORAK 2 9 16 23 2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29
SRIJEDA 3 10 17 24 3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30
ČETVRTAK 4 11 18 25 4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24  
PETAK 5 12 19 26 5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25  
SUBOTA 6 13 20 27 6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26  
NEDELJA 7 14 21 28 7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27