Back to Top

List učenika “Behar”

“Behar”

Novinarska sekcija dva puta godišnje (polugodište i kraj nastavne godine) napravi list učenika škole. List je svake godine sve bolji i sadržajniji.

Zbog preglednosti ovdje su dati u pdf formatu.

Behar 2018/19