Back to Top

Prev. maloljetničke delikvencije

Plan i program prevencije maloljetničke delikvencije

R. broj Sadržaj aktivnosti Ciljana grupa Nosioci aktivnosti – tim ikoordinator Vremenski okvir
AKTIVNOST – 1

nastava

Godišnjim planom i programom odjeljenske zajednice planirati nastavne jedinke kojima je cilj upoznavanje  Podizanje informiranosti i svjesnosti  kako prepoznati i riješiti nastali problem kako pojedinca tako i grupe.Učenike upoznati sa specifičnostima u razvoju , pratiti njihove potrebe i interese Upoznati ih s problemima kod prilagođavanja djece u razvoju što  je specifičnost i uzrok čestih poremećaja u ponašanju djece i mladih . Učenici od I do VIII razreda i grupe učenika koji imaju poteškoće u prilagođavanju i ponašanju.

 

NAPOMENA: Kako u prve tri godine nema OZ učitelji bi trebali da  učenike kroz svakodnevni rad u procesu odvijanja nastave i odgojno usmeravaju i razvijaju.

 

Učitelji, razredne stariješine i pedagog škole koji je ujedno i koordinator.

 

Kontinuirano u toku školske 2009/10. god.

 

 

AKTIVNOST – 2

Radionice,okrugli sto, tribine.

Cilj ove grupe aktivnosti  jeste da učenike poduči i pripremi na nenasilno rješavanje konflikta,ishodišta u konfliktu kao i prihvatanje drugačijeg i različitog. Grupe čenika 3,4 ,5 i 6 razreda devetog.obr.

 

Grupe učenika 6,7 i 8 razreda osnovnog obr.

Učitelji navedenih razreda.

Koordinator : nast. Elmira Mekić, Nermina Hajder  i pedagog škole

Razrednici navedenih razreda.

Koordinator: prof. Elvira Bašić, prof. Senada Omeranović i pedagog škole

Radionice će pratiti datume i dane koji se tiču borbe protiv nasilja.
AKTIVNOST – 3

Vannastavne aktivnosti

Promovisanje pozitivnih vrijednosti učenika  u interesu stvaranja pozitivne klime.Aktivnosti će se promovirati kroz sekcije koje tome mogu da odgovore i časove OZ. Učenici članovi sekcija Nastavnici koji vode sekcije:razglas, novinarska, informator, likovna, liga trezvenosti, literarna, dramska, plesna, sportska

Koordinatori; prof. Nermin Blažević , nast. Emina Zukić i nast. Garagić Emir, nast. Uzunović Ifet, Čivić Hedija i Amir Saletović

Kontinuirano u toku školske 2009/10. god.

 

 

AKTIVNOST – 4

 

Edukacija roditelja u cilju jačanja roditeljskih kompetencija roditeljski sastanci, radionice, predavanja, okrugli stolovi i sl.

 

Roditelji učenika i određene grupe roditelja

 

Učitelji, razrednici.

 

Koordinator;

prof. Šefika Mirvić, prof.Anisa Sivac,

Pedagog škole

Kontinuirano u toku školske 2009/2010. god.
AKTIVNOST – 5

vijeća

Rad Vijeća roditelja i Vijeća učenika Članovi vijeća Koordinator direktor i pedagog škole. Kontinuirano u toku školske 2009-2010. god.
AKTIVNOST – 6

1.1-7

Saradnja sa PPZ,  nevladinim sektorom,Cenrom za socijalni rad i MUP KS, Dom zdravlja Učenici i roditelji kojima je potrebna podrška Nastavnici, učitelji, razrednici.

Koordinator pedagog škole.

Kontinuirano u toku školske 2009-2010. god.
AKTIVNOST – 7

1.1-8

Uspstavljanje saradnje sa kulturnim institucijama i medijima Učenici škole Razrednici, nastavnici i pedagog škole.

Koordinator; prof. Kasim Brković, nast. Ešefa Lujinović, prof. Samira Šljivić

Kontinuirano u toku školske 2009-2010. god.