Back to Top

Kontakti

Adresa:   71321 Kobilja Glava
                ul.Kenana Brkanića 2

 

  E-mail: oszd@oszd.edu.ba

 

Telefon: 033 / 426-830

 

  Telefaks: 033 /485-409

 

  GRAS: Sarajevo-Vogošća: linija 21